Responsabilitat Social d'Empresa

Des de Tuti Serveis, fidels al nostre objectiu de promoure el desenvolupament comunitari i el nostre compromís vers l'educació, participem activament en diferents projectes, alguns dels quals promoguts per administracions públiques i d'altres per entitats o agrupacions de caire social.

Aquests són els projectes en què col·laborem. Per veure'n una explicació detallada fes clic damunt de les imatges.

logo AENOA logo Fundación para la Diversidad logo Bomberos Unidos Sin Fronteras logo Ayuda en Acción logo Igualtat a les Empreses logo PEC NUST agenda21
 
 
Agenda 21 | Acció 21

Després de l'aprovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat l'any 2002, l'Agenda 21 de Barcelona començà una nova fase, anomenada Acció 21, centrada en concretar les actuacions que ens han de permetre avançar col·lectivament cap a l'assoliment dels objectius fixats.

L'Acció 21 la protagonitzem totes les organitzacions i persones que, amb la signatura del Compromís, hem assumit la nostra responsabilitat en la construcció d'una Barcelona més sostenible i acceptem contribuir-hi, cadascú des del seu àmbit.

Una de les qualitats de l'Acció 21 és la sinèrgia que es deriva de la Xarxa d'Actors signants, que possibilita l'intercanvi d'informació, experiències i recursos i el plantejament de projectes en cooperació.

Què són els plans d'acció?

El Pla d'Acció és la pauta de treball de la qual cada organització es dota per planificar i executar les mesures concretes amb les quals materialitza el seu compromís. El pla recull les accions que els membres de la col·lectivitat acorden dur a terme; el calendari d'actuació; els recursos econòmics, materials o humans que s'hi destinen; així com els indicadors que s'hauran d'utilitzar per valorar les resultats de la implementació de les mesures i poder introduir les millores oportunes.

El Pla d'Acció neix de la reflexió col·lectiva, de l'anàlisi i la diagnosi social i ambiental i de la discussió, però, sobretot, de la voluntat de canvi i d'aposta per una nova manera de fer les coses.

Per a més informació sobre l'Agenda 21 i els plans d'acció, podeu consultar el web oficial: Agenda 21.