Política de Qualitat

Missió

Oferir serveis de qualitat que generin el màxim valor afegit als nostres clients a partir de la implicació compromesa de tots els col·laboradors i col·laboradores de Tuti.

Visió

Ser un referent entre les entitats de formació i de serveis pedagògics i socials de Catalunya, aconseguint una diferenciació dels nostres serveis per la qualitat y el tracte facilitat als nostres clients.

Valors

Tuti defineix els següents valors com la base per guiar totes les seves actuacions:

  • Aconseguir la màxima satisfacció i fidelització dels nostres clients.
  • Donar acompliment dels requisits legals aplicables a nivell de qualitat, salut i prevenció de riscos laborals.
  • Garantir un assessorament tècnic continuat als nostres clients.
  • Assegurar el comportament ètic i socialment responsable en totes les nostres actuacions.
  • Impulsar el procés de innovació en totes les nostres activitats.
  • Fomentar la formació, reciclatge, sensibilització i motivació dels col·laboradors i col·laboradores.
  • Preservar la confidencialitat de la informació i dades dels nostres clients.
  • Promoure la participació interna mitjançant l'aportació de propostes de millora.
  • Preservar els recursos naturals i minimitzar la generació de residus.


Organigrama