Avui dia, l'escola és un espai on l'ensenyament reglat i formal ha de conviure amb tot un ventall d'activitats que es duen a terme fora de l'horari lectiu. Tuti, sota un criteri pedagògic rigorós i adaptat a les necessitats de cada centre, ofereix un ventall ampli i de qualitat per a tots aquells serveis que la vostra escola vulgui oferir fora de l'horari lectiu.
Els nostres serveis

Servei de mitja pensió - menjador escolar
És un espai creat com a necessitat social per tal de permetre a les famílies compaginar els horaris laborals amb els escolars. La mitja pensió esdevé un espai ideal on treballar l'educació integral de l'alumnat.
Activitats de vacances
L'època de vacances és ideal per oferir als nens i nenes alternatives de lleure de qualitat. Els nostres projectes de vacances es basen en la creació d'un espai lúdic amb criteri pedagògic i s'adapten a cada realitat. D'aquesta manera, vetllem perquè els nens i nenes puguin jugar, gaudir i aprendre mitjançant diferents activitats, jocs i tallers.
Activitats extralectives
Les activitats extraescolars permeten dur a terme i treballar objectius pedagògics que són complementaris als treballats durant les hores lectives. Per a nosaltres, les activitats extraescolars cal que siguin espai de lleure enriquidor per a l'individu i motivador per a tot el grup.
Suport a sortides escolars
Davant la necessitat d'acomplir la normativa establerta pel Departament d'Ensenyament (12/6/98) relativa a les sortides realitzades pels centres escolars, Tuti disposa d'un servei d'acompanyants de sortides, professional i seriós.