Escola Cercle - Cursos de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil
 


Cursos de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil


Informació general

L'Escola Cercle demana els següents requisits mínims per tal de poder matricular-se al curs de monitor/a de lleure:

 • Ésser major d'edat.
 • Haver superat els estudis mínims obligatoris (tenir el Graduat Escolar o el graduat d'ESO) o bé tenir un mínim d'experiència en el món del lleure (per exemple, haver realitzat un voluntariat).

Pel que fa a la durada del curs, tal com marca la Secretaria de Joventut, el curs de monitors/es tindrà una durada total de 310 hores, que queden repartides en les següents etapes:

 • Formació teòrica de 150 hores dividida en quatre mòduls:

  1. Activitats d'educació en el lleure infantil (40 hores).
  2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (20 hores).
  3. Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (40 hores).
  4. Formació teòrica a distància - casos pràctics (50 hores).

 • Pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (160 hores).

 • Elaboració d'una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l'escola per tal de presentar-se a qualsevol de les convocatòries que s'hagin establert.

 

Per a informació més detallada sobre el contingut del curs així com dels àmbits formatius que conformen l'etapa lectiva, pots consultar la pàgina d'informació del curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil.


Propers cursos


M0137-19 - Laborables matíM0138-19 - Laborables tardaM0139-19 - Intensiu Nadal
DESCOMPTES DISPONIBLES PER ALS CURSOS DE MONITORS/ES DE LLEURE

El preu del curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil és de 225 euros si compleixes algun dels següents requisits (no acumulables):
 • Menors de 25 anys (aportant DNI o NIE).
 • Persones en situació d'atur (amb document del Servei d'Ocupació de Catalunya que acrediti la persona com a demandant d'ocupació).
 • Persones amb matrícula vigent a la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (amb comprovant de matrícula).
 • Dones majors de 40 anys (aportant DNI o NIE).
 • Persones residents al districte de Sants (aportant DNI, NIE o volant d'empadronament).

Com formalitzar la matrícula

Període

La matrícula ha d'ésser formalitzada, a tot estirar, una setmana abans de l'inici del curs.

Inscripció

Opcions:

 • En línia: si la inscripció està oberta i hi ha places disponibles, podràs fer clic al botó d'inscripció del curs que hagis triat, omplir el formulari d'inscripció i enviar-nos-el. A més, si prèviament has fet l'ingrés o la transferència de l'import de la matrícula, també podràs adjuntar-hi el comprovant de pagament *.
 • Correu electrònic: pots descarregar la fitxa d'inscripció *, emplenar-la i enviar-nos-la a l'adreça: info@escolacercle.com.
 • Presencialment: visitant-nos a l'Escola Cercle, de dilluns a divendres entre les 9.00 i les 17.30 hores. Adreça: C/Sants, 254, baixos 3, 08028 - Barcelona. (veure plànol). Ens pots portar la fitxa d'inscripció * ja emplenada o bé emplenar-la aquí.
 • Addicionalment, t'informem que si és el primer curs que realitzes amb nosaltres ens hauràs de portar dues fotografies de mida carnet i una fotocòpia del carnet d'identitat.

  * Recorda que la teva plaça no quedarà en cap cas reservada fins que no hagis efectuat el pagament de la matrícula. En cas que el nombre d'ingressos superi el nombre de places disponibles, les places s'assignaran segons l'ordre de rebuda.

Pagament i formalització de la matrícula

Opcions:

 • Efectiu o targeta: visitant-nos a l'Escola Cercle, de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 hores. Adreça: C/Sants, 254, baixos 3. 08028 - Barcelona (veure plànol).
 • Ingrés o transferència bancària : realitzant un ingrés o una transferència per l'import de la matrícula al compte ES33 2100 1314 4301 0031 8058 de CaixaBank. És molt important que al "concepte" de l'ingrés o transferència hi especifiquis com a mínim el teu nom i cognoms per tal que puguem identificar-te i reservar-te la plaça. Un cop realitzat, caldrà que ens enviïs el comprovant de l'ingrés o transferència a través del formulari d'inscripció en línia del curs, per correu electrònic (info@escolacercle.com). També el pots venir a portar personalment a l'Escola Cercle, de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 hores. Adreça: C/Sants, 254, baixos 3. 08028 - Barcelona (veure plànol).

Anul·lació de la matrícula

 • En cas d'anul·lar la matrícula quan faltin més de set dies naturals per a l'inici del curs, l'Escola Cercle et retornarà el 60% de l'import abonat.
 • En cas d'anul·lar la matrícula quan faltin set dies naturals o menys per a l'inici del curs, perdràs la totalitat de l'import abonat.

Anul·lació del curs

 • L'Escola Cercle es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs si el nombre d'inscrits/es no arriba al mínim establert. En aquest cas, es notificaria la situació als i les alumnes inscrits i se'ls retornaria la totalitat de l'import abonat.

Per a qualsevol consulta o dubte que et pugui sorgir, no dubtis en contactar amb nosaltres per telèfon (934 513 371 o 678 002 059) o si ho prefereixes, mitjançant el formulari de contacte en línia.