Escola Cercle - Informació sobre els cursos de monitor/a de lleure infantil i juvenil
 

Curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil

El curs de monitors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil ofereix les bases conceptuals i instrumentals per dur a terme la programació i realització d’una activitat de lleure infantil.

Requisits mínims

L'Escola Cercle demana els següents requisits mínims per tal de poder matricular-se al curs de monitor/a de lleure:

 • Ésser major d'edat.
 • Haver superat els estudis mínims obligatoris (tenir el Graduat Escolar o el graduat d'ESO) o bé tenir un mínim d'experiència en el món del lleure (per exemple, haver realitzat un voluntariat).

Durada del curs

Tal com marca la Secretaria de Joventut, el curs de monitors/es tindrà una durada total de 310 hores, que queden repartides en les següents etapes:

 • Formació teòrica de 150 hores dividida en quatre mòduls:

  1. Activitats d'educació en el lleure infantil (40 hores).
  2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (20 hores).
  3. Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (40 hores).
  4. Formació teòrica a distància - casos pràctics (50 hores).

 • Pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (160 hores).

 • Elaboració d'una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l'escola per tal de presentar-se a qualsevol de les convocatòries que s'hagin establert.

Etapa lectiva

Segons la resolució de 3 de juliol de 1995 (DOGC 2083) en què s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitors, els continguts teòrics mínims han de ser:Obtenció del títol
El títol de monitor/a de lleure és una formació homologada que capacita i habilita per al desenvolupament de funcions com a educador/a de lleure. Donada la seva importància caldrà superar els dos mòduls, període teòric (amb un mínim del 85% d’assistència), període pràctic, memòria de les pràctiques i la prova d’avaluació.

 • Clica aquí si vols conèixer la programació dels cursos de monitors/es i tota la informació referent a la inscripció.