Gestió de projectes culturals i socials

Tuti Serveis dissenya i gestiona projectes en l'àmbit socioeducatiu i cultural.

El nostre objectiu principal és oferir sevreis de qualitat amb un equip humà especialitzat i motivat, i amb un seguiment molt acurat per part dels nostres tècnics de l'equip de coordinació.

Som una empresa compromesa a oferir serveis personalitzats i adaptats a la realitat de cada territori.

 
 

Centres oberts

El Centre Obert és un servei diürn d'acció sòcio-educativa, competència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials. És un espai fora de l'horari escolar que "dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i d'esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones" tal com ho defineix el decret 27/2003 de l'atenció social primària.

Objectius generals

Les seves prioritats són realitzar una tasca preventiva, crear un espai integrador i socialitzador arrelat al territori i estimular i potenciar un desenvolupament de la personalitat de l'infant i l'adolescent a través del treball individual, grupal, familiar i comunitari.

El Centre Obert constitueix un espai educatiu, que té per finalitat ésser un marc referencial de suport bàsic que faciliti el desenvolupament i l'estructuració de la personalitat de l'infant, pal·liant en la mesura del possible les situacions sociofamiliars desfavorables en què estan immersos alguns infants del municipi.

El servei ha d'oferir als infants un espai amb activitats programades amb una base pedagògica, socialitzadora, cultural i creativa coherent. Es dissenya com a recurs educatiu que treballa dins les línies generals marcades per la legislació de Serveis Socials de Catalunya.