Gestió de projectes culturals i socials

Tuti Serveis dissenya i gestiona projectes en l'ŕmbit socioeducatiu i cultural.

El nostre objectiu principal és oferir sevreis de qualitat amb un equip humŕ especialitzat i motivat, i amb un seguiment molt acurat per part dels nostres tčcnics de l'equip de coordinació.

Som una empresa compromesa a oferir serveis personalitzats i adaptats a la realitat de cada territori.

 
 

Gestió de tallers, centres cívics - casals de cultura

Tuti ofereix un servei de gestió total o parcial de centres cívics o culturals.

Oferim propostes dirigides per especialistes de l'ambit de la creativitat, de la salut, de la dansa, per a diferents col·lectius (infants, joves, adults, entitats...), etc.

Pretenem generar processos de participació social i cultural, promoure relacions i accions conjuntes entre diferents col·lectius del municipi, dinamitzar la vida comunitŕria i oferir un programa d'activitats plural.

Objectius referents a l'activitat

  • Possibilitar la creativitat a través dels tallers.
  • Motivar els usuaris i les usuàries amb activitats innovadores i participatives.
  • Garantir activitats de qualitat.

Objectius referents al grup i l'individu

  • Fomentar un espai enriquidor per a l'individu i per a tot el grup.
  • Fomentar l'ajuda mútua i la col·laboració entre els i les participants.
  • Garantir activitats de qualitat.
  • Estimular els i les participants per a que siguin dinamitzadors i dinamitzadores de les activitats proposades.